Konkurs im. Biskupa Jana Chrapka dla maturzystów z mniejszych miejscowości

Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Maturzyści Szkół Ponadgimnazjalnych

Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Jagielloński, 
Fundacja „Dzieło nowego Tysiąclecia”
oraz laureaci poprzednich edycji 
serdecznie zapraszają tegorocznych maturzystów do udziału w
XII Konkursie Akademickim o Stypendium i Indeks im. Biskupa Jana Chrapka

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w całej Polsce. Do wygrania jest osiem indeksów na Uniwersytet Warszawski oraz sześć na Uniwersytet Jagielloński wraz ze stypendiami edukacyjnymi.

Naszym celem jest pomoc zdolnej ale niezamożnej młodzieży w studiowaniu na najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce. Zależy nam aby uzdolnieni i aktywni społecznie uczniowie mogli rozwijać swoje pasje w dużych ośrodkach akademickich. W związku z tym wygrana w Konkursie jest równoznaczna z otrzymaniem stypendium edukacyjnego w wysokości 600 złotych na wydatki związane z utrzymaniem w dużym mieście.

Konkurs jest szansą dla maturzystów zainteresowanych dziennikarstwem, naukami politycznymi oraz polityką społeczną. Uniwersytet Warszawski laureatom Konkursu oferuje cztery indeksy na dziennikarstwo i komunikację społecznąz możliwością wyboru specjalizacji (dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza), dwa na nauki polityczne, na specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne lub politologia oraz dwa na politykę społeczną. W bieżącym roku Uniwersytet Jagielloński laureatom przeznacza aż sześć indeksów na dziennikarstwo i komunikację społeczną.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zdawany w tym roku egzamin dojrzałości, zamieszkiwanie w miejscowości liczącej nie więcej niż 20.000 mieszkańców oraz miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie przekraczający 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (na rok 2012 jest to 1.050 zł). Ponadto wymagana jest średnia ocen w wysokości przynajmniej 4,5 na semestr zimowy 2012/2013, pozytywna opinia wychowawcy i dyrektora szkoły, udokumentowana aktywność społeczna oraz dorobek dziennikarski.

Zadaniem konkursowym XII edycji Konkursu Akademickiego o Stypendium i Indeks im. Biskupa Jana Chrapka jest napisanie pracy konkursowej w formie artykułu lub reportażu, w której zostanie zinterpretowany poniższy fragment pochodzący z listu Biskupa Jana Chrapka: «Doświadczenie „Solidarności” niesie w sobie dziedzictwo zbiorowej walki o najbardziej podstawowe prawa ludzkie; to historyczne doświadczenie było aktem sprzeciwu wobec naruszania tych praw. Natomiast solidarność jako postawa społeczna ciągle za mało jest przeżywana jako akt wspólnej pracy nad poprawą jakości życia osób i całego społeczeństwa; potrzebna jest nam solidarność nie przeciw drugim, ale za drugich i dla drugich, o czym przypomniał Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Gdańsku w 1987 roku.»

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszym z nich jest wysłanie pracy konkursowej, CV i listu motywacyjnego maturzysty oraz wszystkich wyżej wymienionych dokumentów do 15 kwietnia 2013 roku na adres: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. Po weryfikacji nadesłanych prac Komisja Konkursowa zaprasza finalistów na rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której jury Konkursu wyłoni laureatów XII edycji Konkursu.

Wszystkie szczegółowe informacje, regulamin XII edycji Konkursu oraz materiały promocyjne można znaleźć na stronie www.dzielo.pl lub na facebooku pod nazwą Konkurs Akademicki o Stypendium i Indeks.

Rok szkolny 2012/13