Olimpiada Teologii Katolickiej 2015

  Warszawa, 6 września 2014 r.
Warszawsko-Praski Komitet Diecezjalny
Olimpiady Teologii Katolickiej
ul. Floriańska 2A
03-707 Warszawa
tel. 22 - 51 81 511
tel. 0-606-301-359
e-mail: dkpp@wp.pl


 

 

 

 

Informacja o przeprowadzeniu zawodów

Olimpiady Teologii Katolickiej ‘2015
 

Wzorem lat ubiegłych organizowana jest Olimpiada Teologii Katolickiej. Składa się ona z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego.

W zawodach olimpiady mogą brać udział uczniowie liceów i techników uczęszczający na lekcję religii.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy religijnej. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół, których udział zgłoszą nauczyciele religii w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2014 r.

Zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie wydziału katechetycznego. Mogą to uczynić tylko katecheci zalogowani na naszej stronie internetowej. Link do formularza zgłoszeniowego jest widoczny po lewej stronie wyłącznie dla zalogowanych katechetów. W formularzu należy umieścić następujące dane:

 1. Pełna nazwa i adres szkoły

 2. Telefon szkoły

 3. Przewidywana liczba uczestników

 4. Imię, nazwisko i stopień naukowy nauczyciela religii odpowiedzialnego za zorganizowanie etapu szkolnego.

 5. Kontakt mailowy oraz telefoniczny ww. osoby

 6. Adres do korespondencji. Adres parafii bądź szkoły nie prywatny.

 7. Imiona, nazwiska i stopnie naukowe pozostałych nauczycieli religii

 8. Data zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Komitet Diecezjalny również drogą elektroniczną.

HASŁO: Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła

ETAPY OLIMPIADY:

 • etap szkolny:  przeprowadzony w szkołach – 27 listopada 2014 roku.
 • etap diecezjalny: przeprowadzony w dniu – 5 marca 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie – Tarchominie przy ul. Mehoffera 2.
 • etap ogólnopolski: przeprowadzony w Łomży w dniach – 16 – 18 kwietnia 2015 roku.

 

LITERATURA
podana jest na stronie www.otk.pl
oraz w załącznikach
W imieniu Warszawsko-Praskiego Komitetu Diecezjalnego
Olimpiady Teologii Katolickiej
Ks. Piotr Pierzchała
Przewodniczący

 

 

 

Rok szkolny 2014/15
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Informacje32 KB
Microsoft Office document icon Literatura157.86 KB
Image icon Logo30.1 KB