Olimpiada Teologii Katolickiej rok szkolny 2013/2014

Wzorem lat ubiegłych organizowana jest Olimpiada Teologii Katolickiej. Składa się ona z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego. W zawodach olimpiady mogą brać udział uczniowie liceów i techników uczęszczający na lekcję religii. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy religijnej. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół, których udział zgłoszą nauczyciele religii w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2013 r.

Zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie  formularza (formularz jest widoczny po lewej stronie wyłącznie dla zalogowanych katechetów naszej diecezji).

 

W formularzu należy umieścić następujące dane:

 1. Pełna nazwa i adres szkoły

 2. Telefon szkoły

 3. Przewidywana liczba uczestników

 4. Imię, nazwisko i stopień naukowy nauczyciela religii odpowiedzialnego za zorganizowanie etapu szkolnego.

 5. Kontakt mailowy oraz telefoniczny ww. osoby

 6. Adres do korespondencji. Adres parafii bądź szkoły nie prywatny.

 7. Imiona, nazwiska i stopnie naukowe pozostałych nauczycieli religii

 8. Data zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Komitet Diecezjalny również drogą elektroniczną.

HASŁO: Męczennicy XX wieku – świadkowie wiary

ETAPY OLIMPIADY:

 • etap szkolny:  przeprowadzony w szkołach – 29 listopada 2012 roku.

 • etap diecezjalny: przeprowadzony w dniu – 7 marca 2014 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie - Tarchominie przy ul. Mehoffera 2.

 • etap ogólnopolski: przeprowadzony w Bydgoszczy w dniach – 24 – 26 kwietnia 2014 roku.

LITERATURA

podana jest na stronie www.otk.pl

W imieniu Warszawsko-Praskiego Komitetu Diecezjalnego

Olimpiady Teologii Katolickiej

Ks. Piotr Pierzchała

Przewodniczący

Rok szkolny 2013/14
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Informacje do pobrania30 KB
Image icon Logo OTK1.42 MB