Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie

Autor/Autorzy: 
red. ks. P. Pierzchała,
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Świadek Chrystusa
Numer programu: 
AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-43-01/10-WA-4/14
Poziom nauczania: