Jesteśmy dziećmi Boga

Podręcznik dziecka jest przygotowany w formie książeczki z ćwiczeniami uzupełniającymi i utrwalającymi treści oraz umiejętności zdobyte na katechezie. Rozpoczynają go specjalne strony "List do Rodziców" oraz "List do Ciebie" (czyli ucznia). Tutaj rodzice lub katecheta wpisują imię i nazwisko dziecka.
W środku podręcznika znajdują się kartki z naklejkami oraz "Modlitwy dziecka" z poszczególnych katechez, zebrane razem. Rodzice mogą wyjąć je z książki i korzystać z nich w domu podczas modlitwy z dzieckiem. Podręcznik dziecka oprócz zróżnicowanych dydaktycznie ćwiczeń zawiera także teksty Pisma Świętego zredagowane odpowiednio do możliwości poznawczych dzieci, tytuły poznanych na zajęciach piosenek religijnych z numerem ścieżki na płycie CD oraz krótkie teksty podsumowujące ważne treści katechezy.
Wydawnictwo: WAM, Kraków. Obowiązuje bez ograniczeń.

Autor/Autorzy: 
Władysław Kubik SJ
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Kochamy dobrego Boga
Numer programu: 
AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-03-01/10-KR-1/11
Poziom nauczania:
Grupa nauczania: