Kocham dobrego Boga

Podręcznik nr AZ-03-04/3-1 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla sześciolatków i klas zerowych, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-04/3.
Podręcznik ucznia zawiera wiele propozycji aktywnej pracy dziecka. Każdej jednostce przypisany jest przynajmniej jeden łączący się z omawianym tematem werset biblijny. Przy każdej katechezie zamieszczone zostały „ikonki”, oznaczające czynność, jaką dziecko ma wykonać na katechezie (lub w domu). Na ostatnich stronach podręcznika znajdują się wycinanki, natomiast w środku są wpięte dodatkowe stronice z kolorowymi naklejkami, które dziecko wstawi w miejscach wskazanych przez „ikonkę”.
Wydawnictwo Jedność, Kielce, obowiązuje do 31.08.2016 r.

Autor/Autorzy: 
D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, Ks. J. Stala, redakcja: E. Osewska, Ks. J. Stala
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
W radości dzieci Bożych
Numer programu: 
AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Numer podręcznika: 
AZ-03-04/3-1
Poziom nauczania:
Grupa nauczania: