Kto spożywa moje Ciało, ma życie

Autor/Autorzy: 
red. A. Frączak, Ks. R. Szewczyk
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
W drodze do Wieczernika
Numer programu: 
AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-13-01/10-WA-2/14
Poziom nauczania: