Mocni miłością

Podręcznik nr AK-53-07-/12-KR-8/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-07/12

Podręcznik "Mocni nadzieją" jest kontynuacją cyklu "Bądźcie mocni!". Skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i pomaga w przekazywaniu treści ewangelicznych i byciu świadkami Chrystusa.

Autor/Autorzy: 
red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Bądźcie mocni!
Numer programu: 
nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012
Numer podręcznika: 
AZ-53-07/12-KR-6/15
Poziom nauczania: