Mocni nadzieją,

Podręcznik "Mocni nadzieją" jest kontynuacją cyklu "Bądźcie mocni!". Skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i pomaga w przekazywaniu treści ewangelicznych i byciu świadkami Chrystusa.

Materiał został podzielony na pięć działów:

1. Wierność prawdzie

2. Szukając Królestwa Bożego

3. Kościół przez wieki

4. Ku nowym niebiosom i nowej ziemi

5. Rok Kościoła 

Autor/Autorzy: 
red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Bądźcie mocni!
Numer programu: 
AZ-5-07/12 z 22 X 2012
Numer podręcznika: 
AZ-52-07/12-KR-8/13
Poziom nauczania:
Grupa nauczania: