A oto Ja jestem z wami

" A oto Ja jestem z wami". Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. Obowiązuje bez ograniczeń.

Autor/Autorzy: 
red. A. Frączak, ks. R. Szewczyk
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
W drodze do Wieczernika
Numer programu: 
AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-12-01/10-WA-2/13 z 27 V 2013
Poziom nauczania: