Przychodzimy do Pana Boga

Szkoła podstawowa. Klasa 0. Przychodzimy do Pana Boga. Podręcznik dla dzieci sześcioletnich.

Podręcznik dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Atrakcyjna, barwna szata graficzna i ilustracje dostosowane do wieku dziecka sprawiają, że każda katecheza staje się odkrywaniem Boga w otaczającym świecie.

Autor/Autorzy: 
J. Szpet, D. Jackowiak
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Jesteśmy dziećmi Boga, Autor programu: opr. J. Szpet, D. Jackowiak
Numer programu: 
AZ-0-04/4 z 26 III 2004
Numer podręcznika: 
AZ-03-04/4-0
Poziom nauczania:
Grupa nauczania: