Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze

"Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze". Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy I gimnazjum.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, obowiązuje bez ograniczeń.

Autor/Autorzy: 
P. Tomasik
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Pójść za Jezusem Chrystusem
Numer programu: 
AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-31-01/10-WA-1/12
Poziom nauczania: