Ty ścieżkę życia mi ukażesz

"Ty ścieżkę życia mi ukażesz". Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II gimnazjum.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, obowiązuje bez ograniczeń

Autor/Autorzy: 
ks. Piotr Tomasik
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Pójść za Jezusem Chrystusem
Numer programu: 
AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-32-01/10-WA-1/13 z 11 IV 2013
Poziom nauczania: