W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

"W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego". Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, obowiązuje bez ograniczeń.

Autor/Autorzy: 
red. A. Frączak, R. Szewczyk
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
W drodze do Wieczernika
Numer programu: 
AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-11-01/10-WA-1/12
Poziom nauczania: