Wierzę w święty Kościół powszechny

Autor/Autorzy: 
red. ks. M. Czyżewski
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Poznaję Boga i w Niego wierzę
Numer programu: 
AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-23-01/10-WA-5/14
Poziom nauczania: