Wierzę w Jednego Boga

Autor/Autorzy: 
red. ks. M. Czyżewski
Podstawa programowa:
Tytuł programu: 
Poznaję Boga i w Niego wierzę
Numer programu: 
AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Numer podręcznika: 
AZ-22-01/10-WA-3/14
Poziom nauczania: