Podstawa programowa z 2010 r.

Data publikacji
Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka 24.06.2016 - 13:00
Świat dziecka Bożego 23.06.2016 - 11:46
Mocni miłością 03.09.2015 - 23:59
Spotkania dzieci Bożych 03.09.2015 - 23:49
Radosne dzieci Boże 01.09.2015 - 00:04
Mocni nadzieją, 26.05.2015 - 11:28
Mocni wiarą 26.05.2015 - 11:19
Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie 06.05.2014 - 15:21
Wy jesteście światłem świata 06.05.2014 - 15:19
Wierzę w święty Kościół powszechny 06.05.2014 - 15:17
Wierzę w Jednego Boga 06.05.2014 - 15:15
Kto spożywa moje Ciało, ma życie 06.05.2014 - 13:05
A oto Ja jestem z wami 25.04.2013 - 08:44
Jesteśmy dziećmi Boga 25.04.2013 - 08:13
Bóg kocha dzieci 25.04.2013 - 08:04
Nasza Boża rodzina 25.04.2013 - 07:55
Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie 15.11.2012 - 23:42
Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele 15.11.2012 - 23:36
Ty ścieżkę życia mi ukażesz 15.11.2012 - 23:28
Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze 15.11.2012 - 23:25
Jestem Chrześcijaninem 15.11.2012 - 23:17
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego 15.11.2012 - 23:05
Jesteśmy dziećmi Bożymi 15.11.2012 - 20:50
Pan Bóg kocha dzieci 15.11.2012 - 20:42