W ramionach Ojca. Bóg uświęca mnie - III etap edukacyjny

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar, Janusz Tomczak
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: