W ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie - IV etap edukacyjny

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: