Dekret w sprawie przygotowania do Bierzmowania

Mając na uwadze doświadczenie duszpasterskie i katechetyczne Diecezji ustalam, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się przez okres trzeciej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Obejmuje ono zarówno katechezę szkolną dla wszystkich kandydatów, jak również parafialne spotkania formacyjne w małych grupach, prowadzonych przez animatorów oraz celebracje liturgiczne przewidziane przez program przygotowania do bierzmowania. Spotkania winny być prowadzone w oparciu o przygotowany dla Diecezji program.
Jeśli w małych parafiach łączone są roczniki do bierzmowania, to dwuletnie przygotowanie do bierzmowania nie może być rozpoczęte wcześniej niż w trzeciej klasie gimnazjum.
Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania zawarte są w Instrukcji o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko–Praskiej.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.
Warszawa, 23 sierpnia 2011

Rodzaj aktu:
Nr: 
1650(BD)2011
Data podpisania: 
23.08.2011
Data obowiązywania: 
01.09.2011