Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

§1.
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.
2. W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręczników, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 21 czerwca 2001 roku.
 
§ 2.
1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów nauczania religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku.
3. Programy i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 21 czerwca 2001 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
 
§ 3.
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data podpisania: 
09.06.2012
Data obowiązywania: 
09.06.2012