Bioetyka młodego katolika

Bioetyka młodego katolika

Prowadzący:

mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć:

Rozwój nauk biomedycznych nabrał na przełomie XX i XXI wieku niezwykłego tempa. Oprócz oczywistych dobrodziejstw przyniósł on ze sobą liczne dylematy, a także zagrożenia. Etyczną, socjologiczną oraz prawną refleksją nad postępem w medycynie i naukach przyrodniczych zajmuje się bioetyka. Dyscyplina, która już dawno przekroczyła mury ośrodków akademickich. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego o kwestiach bioetycznych uczyć w szkole? Czy w ogóle warto z uczniami te tematy podejmować i „tracić na ich realizację czas”? Jak tematy te podejmować w codziennej pracy z gimnazjalistami czy licealistami - podawać czy aktywizować? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w czasie warsztatów metodycznych „Bioetyka młodego katolika”.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli religii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Metoda:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia

Koszty organizacyjne: 30 zł. 

Budynek Kurii Biskupiej 

Warszawa, ul. Floriańska 2A.

Data wydarzenia: 
27.10.2016 - Od 15:00 do 18:00