Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii

Spotkanie IIA

dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

„Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii”.

16.11.2019

Godz. 10.00 – 13.00.

Prowadzący

Ks. Grzegorz Opiela - znany w całym, Radomiu (i nie tylko) młody ksiądz – wikariusz parafii św. Łukasza w Radomiu na Michałowie, duszpasterz, nauczyciel w szkole specjalnej, wielbiciel disco-polo – z niezwykłym podejściem do ludzi i życia.

 

Opis szkolenia: W trakcie spotkania prowadzący przedstawi następujące zagadnienia:

1. Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii

2. Rola katechezy i katechety w szkole specjalnej - uwagi praktyczne

3. Dyskusja - panel z uczestnikami - pytania i odpowiedzi dot. katechezy specjalnej.

Data wydarzenia: 
16.11.2019 - Od 10:00 do 13:00