Lekcja inaczej rozpoczęta

Lekcja inaczej rozpoczęta - Warsztaty metodyczne

Prowadzący:

Ks. Mariusz Czyżewski wicedyrektor Wydziału Nauki katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej

Opis zajęć:

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli uczących w klasach IV-VI choć przedstawione metody pracy można także wykorzystać na innych etapach edukacyjnych. Prowadzący postara się pokazać w jaki sposób można ciekawie rozpocząć lekcję religii wychodząc od sytuacji egzystencjalnej naszych wychowanków. Taki sposób pracy ma duże znaczenia dla dalszej części naszych zająć. Pokazuje, że treści religijne nie są oderwane od życia. Prowadzący pokaże jak atrakcyjnie można rozpoczynać nasze zajęcia.

Metoda:

Wykład, ćwiczenia.

Koszty organizacyjne: 30 zł.

 

Budynek Kurii Biskupiej 

Warszawa, ul. Floriańska 2A.

Data wydarzenia: 
23.11.2016 - Od 15:00 do 18:00