Podsumowanie pracy katechetycznej - spotkanie formacyjne

25.05.2019 – godz. 10.00 - Podsumowanie pracy katechetycznej - sala kurialna – ul. Floriańska 3

Data wydarzenia: 
25.05.2019 - Od 10:00 do 13:00