Seminarium metodyczne: „Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych”

Co? - Seminarium metodyczne: „Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych”

Kiedy? - 26.10.2017, Rozpoczęcie godz. 15.00

Zapisy do 22.10.2017 w WNK - tel. +48-22-5181511; email: wnkpraga@interia.pl

Gdzie? - Budynek Kurii Biskupiej, Warszawa, ul. Floriańska 2A.

Kto? - Prowadzący:

mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć:

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że silna motywacja do nauki to podstawa efektywnych procesów dydaktycznych. Wiemy, że bez motywacji rzetelne zdobywanie wiedzy, pogłębianie różnorakich umiejętności czy wreszcie kształtowanie postaw, byłoby orką na ugorze. Tą świadomością należałoby chyba tłumaczyć fakt, że warsztaty z motywowania uczniów do nauki, cieszą się wśród nauczycieli niesłabnącym powodzeniem. Wszystkich tych, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami w powyższej problematyce, a także poszukać nowych inspiracji, zapraszamy na seminarium metodyczne „Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych”.

Metoda:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia

Koszty organizacyjne: 30 zł.

Data wydarzenia: 
26.10.2017 - Od 15:00 do 18:00