Warsztaty dydaktyczne: Faithbook, czyli o starotestamentalnych bohaterach w nieco inny sposób

Warsztaty dydaktyczne: „Faithbook, czyli o starotestamentalnych bohaterach w nieco inny sposób”

08.11.2018

Budynek Kurii Biskupiej

Warszawa, ul. Floriańska 2A.

Rozpoczęcie godz. 15.00

Zapisy do 06.11.2018 w WNK – telefonicznie tel. +48-22-5181511 lub  +48 606 301 359 (można przysłać SMS z danymi) lub mailowo wnkpraga@interia.pl

Prowadzący: mgr Grzegorz Diłanian

mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy. Człowiek (choć to współcześnie nie jest takie pewne). Wierny syn Świętego Rzymskiego Kościoła (choć to niepopularne). Mąż (jednej) Sylwii. Ojciec Tomasza i Michała (imię pierwszego po Akwinacie, drugiego po największym z Archaniołów) oraz Anieli. Katecheta i filozof. Doradca metodyczny w zakresie nauczania religii Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Opis szkolenia: Prezentowanie postaci starotestamentalnych jest ważnym elementem katechezy biblijnej. Często jednak szansa na spotkanie z fascynującymi bohaterami wiary i na przygodę z nimi nie jest w pełni wykorzystana, bowiem może być nużąca dla uczniów. Warto zatem nieustannie poszukiwać nowych form i metod pracy, które pozwolą szansę tę wykorzystać. Owocem takich poszukiwań jest metoda pracy z formularzem „Faithbook”. Na czym ona polega; jak formularze takie tworzyć; na co zwrócić uwagę wprowadzając tę metodę na lekcjach - o tym wszystkim mówić będziemy na warsztatach metodycznych pt. „Faithbook, czyli o starotestamentalnych bohaterach w nieco inny sposób”.

Koszty organizacyjne: 30 zł.

Data wydarzenia: 
08.11.2018 - Od 15:00 do 18:00