Warsztaty metodyczne – Misyjny wzrok przez cały rok

Warsztaty metodyczne – Misyjny wzrok przez cały rok – ul. Floriańska 3, godz. 15.00, p. dr. Aneta Rayzacher-Majewska.

"Misyjny wzrok przez cały rok" - wśród licznych zadań katechezy i podejmowanych tematów zdarzają się i takie, które każą nam dostrzec braci i siostry z krajów misyjnych. Tymczasem odpowiedzialność chrześcijanina za misje nie powinna ograniczać się do do poszczególnych świąt czy akcji. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób na co dzień wspomagać misje w katechezie, nie lekceważąc celów i treści zakładanych w programie nauczania religii? Możliwości jest naprawdę wiele - niektóre z nich zostaną przedstawione na spotkaniu, pozostałe zależą od kreatywności katechety!

Data wydarzenia: 
18.04.2016 - Od 15:00 do 18:00