Warsztaty metodyczne – Taniec, jako metoda integrująca grupę i budująca więź z nauczycielem

Taniec, jako metoda integrująca grupę i budująca więź z nauczycielem

7.04.2016

Dawna kaplica Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 3.

Rozpoczęcie godz. 15.00

Prowadzący:

mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy

Opis zajęć:

Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w Niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić. Te słowa św. Augustyna są chyba najlepszym zaproszeniem na warsztaty, w trakcie których nauczyciele będą mogli nauczyć się kilku „Tańców lednickich”. Celem spotkania jest także ukazanie, że taniec może efektywnie integrować grupę (np. w trakcie rekolekcji, wycieczek szkolnych, jak również lekcji religii), a także korzystnie zmienić postrzeganie nauczyciela przez uczniów.

Warsztat skierowany jest do nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Metoda:

ćwiczeniowa

Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.

Data wydarzenia: 
07.04.2016 - Od 15:00 do 18:00