Wspomaganie komunikacji z uczniami z poważnymi problemami komunikacyjnymi na lekcjach religii z wykorzystaniem AAC - spotkanie formacyjne IIA

Spotkanie IIA - dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

„Wspomaganie komunikacji z uczniami z poważnymi problemami komunikacyjnymi na lekcjach religii z wykorzystaniem AAC”.

17.11.2018

Godz. 10.00 – 13.00.

Miejsce - Warszawa, ul. Floriańska 3.

Prowadząca Agnieszka Pilch.

Agnieszka Pilch – Wicedyrektor i koordynator d/s AAC w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, członek Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” (prezes w latach 2009 – 2015) oraz ISAAC, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami, ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, autorka artykułów o tematyce AAC i wykorzystania technologii wspomagającej w komunikacji. Prowadzi szkolenia dotyczące AAC. Tłumaczka na symbole podręcznika do katechezy „Ja też jestem chrześcijaninem”, recenzentka adaptowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wersji podręcznika dla MEN-u „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”. Prelegentka podczas konferencji o tematyce pracy z osobami z niepełnosprawnością, szczególnie AAC, w kraju i za granicą, staż w Percy Hedley Fundation

 

Opis szkolenia: W trakcie spotkania prowadząca przedstawi pomoce ułatwiające komunikowanie się z uczniami na lekcjach religii, podręczniki i pomoce do nauki religii (w tym do spowiedzi) uwzględniające potrzeby użytkowników AAC i pokaże, jak z wykorzystaniem AAC włączyć uczniów w aktywne uczestnictwo na Mszy świętej.

Data wydarzenia: 
17.11.2018 - Od 10:00 do 13:00