„Nauka i religia czyli co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum”

W sobotę 16.04.2016 roku w auli Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej odbyło się spotkanie formacyjne z serii „Wiara szuka zrozumienia” przeznaczone dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Piotra Pierzchałę – Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej oraz ks. Mariusza Czyżewskiego – Wicedyrektora Wydziału Nauki Katolickiej. W homilii ksiądz Mariusz podkreślał, że największa tragedia człowieka jest wtedy, kiedy nie potrafi on uwierzyć w miłość Boga. Ponadto zaznaczył, że naszym wrogiem jest perfekcjonizm, który każe skupić się na mało istotnych szczegółach
i tym samym zasłania nam co jest najważniejsze – Boga.

Po krótkiej przerwie ks. Piotr podziękował wszystkim nauczycielom, którzy zorganizowali w swoich szkołach Olimpiadę Teologii Katolickiej. Przypomniał również, że do końca maja można przesłać konspekt lub prezentację na konkurs „Wiara szuka zrozumienia”. Następnie przeszliśmy do realizacji tematu spotkania: „Nauka i religia czyli co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum”. Prowadzącym był nauczyciel pracujący na terenie naszej diecezji pan Krzysztof Kraszewski wspierany przez panią Monikę Prus. Pan Krzysztof od początku zaangażował wszystkich nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczyli w rozmowach. Podkreślał, że zagadnienie wiary i rozumu zyskuje coraz większą popularność. W swoim wystąpieniu odwoływał się na takie autorytety jak: św. Jan Paweł II, Pius X, Pius XII, Benedykt XVI, A. Einstein. M. Molina i wielu innych. Ciekawostką była prezentacja ankiet przeprowadzonych wśród uczniów techników dotycząca zagadnienia wiary i rozumu. Spotkanie zakończyło się pracą w grupach. Katecheci mieli za zadanie opracowanie konspektu katechezy w ramach poruszonej tematyki.

Paulina Ćwiek - katechetka (LO im. Wojska Polskiego i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim)

Data publikacji: 
18.04.2016