Kilka myśli ze spotkania formacyjnego katechetów specjalnych – 14.11. 2015 r.

Katecheta pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie powinien posiadać wiedzę i umiejętności wykonywania oraz wykorzystania pomocy do porozumiewania się z katechizowanym uczniem.

Wydaje się, że tak najkrócej można by streścić zajęcia, które w ramach formacyjnego spotkania dla katechetów szkół specjalnych, zrealizowanych w ramach projektu „Wiara szuka zrozumienia” – Uczeń z problemami w komunikowaniu się na lekcjach religii i w życiu Kościoła poprowadziła Pani mgr Agnieszka Pilch (Wicedyrektor Szkoły Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

Jak dało się zauważyć, Pani Agnieszka, to osoba z wielkim doświadczenie i wiedzą w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

W czasie spotkania zaprezentowała mnóstwo własnych lub wypracowanych przez innych nauczycieli pomocy do pracy z dzieckiem niewerbalnym, np.: książki komunikacyjne przybliżające osobom niepełnosprawnym Pismo święte, modlitwy, umożliwiające spowiedź oraz udział we Mszy świętej, itp. W trakcie prezentacji dzieliła się bogatym doświadczeniem własnej placówki. Z przyjemnością więc słuchaliśmy jej opowiadań, a także dzielenia się pomysłami na realizację zajęć czy przygotowania uroczystości kościelnych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Przekazała nam bardzo wiele cennych wskazówek oraz wskazała na konkretne programy, w jakich można opracowywać różnego rodzaju pomoce do pracy z naszymi uczniami.

Spotkanie wzbudziło w nas jeszcze większe zaangażowanie i chęć tworzenia własnych pomocy dydaktycznych do pracy w czasie lekcji religii.

W kuluarowych rozmowach po zakończeniu spotkania, przebijała się myśl, że było to bardzo pożytecznie spędzone sobotnie przedpołudnie.

Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich uczestników i jeszcze raz dziękuję Pani mgr Agnieszce Pilch za bogate i motywujące nas do dalszej pracy katechetycznej wskazówki i propozycje, jakich udzieliła nam na spotkaniu. Dziękuję również organizatorom za pomysł organizacji takiego tematu zajęć.

Bogdan Łaciński

Data publikacji: 
23.11.2015