Największe przykazanie – lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Dnia 14 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach odbyła się lekcja otwarta. Poprowadziła ją, w klasie czwartej Pani mgr Katarzyna Węgrzynek. Obserwatorami byli: dyrekcja, katecheci ze szkół z terenu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz nauczyciele. Tematem katechezy było: „Największe przykazanie”. Konspekt lekcji został napisany w ramach projektu „Wiara szuka zrozumienia”. Podczas lekcji, dzięki przygotowanym przez uczennice prezentacjom, uczniowie dowiedzieli się czym jest służba i jakie są jej przykłady w życiu codziennym. Następnie z pomocą katechetki i gości klasa zaśpiewała piosenkę dotyczącą największego przykazania miłości pt: „To przykazanie”. Po wspólnym śpiewie uczniowie opowiadali jak wypełniać przykazanie miłości w życiu codziennym oraz wykonali zadania  pracując w grupach z podręcznikiem. Pod koniec lekcji katechetka zadała prace domową. Zadanim uczniów będzie modlitwa za swojego proboszcza. Ksiądz Andrzej Kopczyński - proboszcz Parafii miłosierdzia Bożego w Ząbkach, który był gościem podczas obserwacji, bardzo się z tego powodu ucieszył. Po zakończeniu lekcji otwartej odbyło się jej omówienie. Obserwatorzy, w swoich wypowiedziach, zwracali uwagę na zaangażowanie uczniów oraz dużą swobodę i naturalność w prowadzeniu zajęć przez nauczyciela. Pani Katarzyna Węgrzynek zachęcała innych katechetów, aby nie tylko przekazywali uczniom suchą teoriię, ale także pokazywali jak młodzież może wykorzystywać zdobytą wiedze w życiu codziennym. 

Honorata Glazer

Data publikacji: 
16.04.2016