Rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli

Dnia 4 grudnia zebrała się komisja konkursowa w celu wyłonienia najlepszych prac nadesłanych w ramach konkursu na konspekt lub prezentację multimedialną dotyczące relacji „Nauka – wiara”. Konkurs był adresowany do katechetów diecezji warszawsko-praskiej. W wyniku przeprowadzonych ocen przyznano następujące nagrody w dwóch kategoriach:

  • w kategorii konspekt wraz z pomocami dydaktycznymi przyznano:

I miejsce p. Barbara Grynhagel

II miejsce p. Barbara Galbarczyk

  • w kategorii prezentacja multimedialna nagrodę otrzymuje p. Katarzyna Stępniak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia. Serdecznie zapraszamy.

Gratulujemy WNK Kurii Warszawsko-Praskiej

Data publikacji: 
19.02.2016