Spotkanie formacyjne katechetów uczących w klasach 0 – III w ramach projektu „Wiara szuka zrozumienia”

Dnia 14.11.2015 r. odbyło się spotkanie formacyjne katechetów uczących w klasach 0 – III oraz w szkołach specjalnych w ramach projektu „Wiara szuka zrozumienia” w sali dawnej kurii biskupiej ul. Floriańska 3. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 10.00 celebrowaną przez ks. Piotra Pierzchałę i ks. Mariusza Czyżewskiego, który wygłosił homilię w której zachęcał katechetów do wytrwałej modlitwy ,że <zawsze powinni się modlić i nie przestawać> zwłaszcza za tych, których katechizują (Ew Łk 18, 1-8). Kolejnym etapem spotkania formacyjnego był wykład pani dr Anety Rayzacher-Majewskiej, oraz warsztaty. Myślą przewodnią tego wykładu był cytat z encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”: „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Pani doktor Aneta wskazywała na wartość trudnych i mądrych pytań dzieci, które zadają w czasie katechez. Uwrażliwiała katechetów na konieczność formowania dzieci w wierze i dobrego przygotowywania ich do sakramentów. Apelowała, by nie infantylizować przekazywanych treści teologicznych, pokazując w praktycznych przykładach, że doświadczenia z lekcji religii z okresu wczesnoszkolnego są fundamentalne i mają wpływ na dalszy rozwój wiary. W swoim wykładzie przedstawiła wiele cennych sposobów jak katechizować dzieci? by był to język spójny i dobry w przekazie, opierając się o wizje i styl nauczania jaki propaguje ks. prof. Michał Heller. Poruszyła także zagadnienia, w jaki sposób może zachodzić funkcja integrująca katechetę z życiem szkoły? Wskazała także jak ważna jest korelacja lekcji religii z nauczaniem wczesnoszkolnym lub różnego rodzaju obchodami związanymi z historią szkoły.  Kolejnym punktem spotkania były warsztaty .Katecheci w grupach 4-5 osobowych mieli wspólnie opracować  twórcze konspekty katechez zgodnie z wizją nauczania ks. prof. Michała Hellera w ramach projektu: „wiara szuka zrozumienia”. Ks. dyrektor Piotr Pierzchała wystosował także apel o większą frekwencje na spotkaniach formacyjnych katechetów. Zakończę słowami z ewangelii z dnia: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Słowo Boże, które  wpisało się w spotkanie formacyjne katechetów pt: „wiara szuka zrozumienia” niech zapadnie nam w serca i wyda obfity owoc życia w wierze w Jezusa Chrystusa, który posłał nas by głosić dobrą nowinę tym najmniejszym. 

Ewa Popińska – katechetka ( SP 168 im. Gomulickiego )

 

 

Data publikacji: 
23.11.2015