Spotkanie formacyjne katechetów uczących w klasach IV-VI – Projekt Wiara szuka zrozumienia

W dniu 17 października 2015r. odbyło się spotkanie formacyjne katechetów diecezji warszawsko – praskiej uczących w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, sprawowaną przez ks. Mariusza Czyżewskiego – Wicedyrektora Wydziału Nauki Katolickiej oraz ks. Piotra Pierzchałę – Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej, który wygłosił homilię. Ks. Dyrektor rozważając Ewangelię dnia zatrzymał się nad tematem wiary w życiu katechety i jego podopiecznych. W homilii mówił o zagrożenia dla wiary i jak im zapobiegać.

Po Mszy Świętej ks. Dyrektor Piotr Pierzchała, przekazał bieżące ogłoszenia oraz zaproszenia na kolejne spotkania. Następnie przeszliśmy do realizacji tematu dzisiejszego  spotkania: Projektu ,,Wiara szuka zrozumienia” Prowadzącymi dzisiejsze spotkanie byli ks. Mariusz Czyżewski i s. Otylia Pierożek. Ksiądz Mariusz Czyżewski przybliżył nam zagadnienia dotyczące wiary i rozumu w oparciu o słowa Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II ,,Fides et ratio”. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy, otrzymaliśmy  materiały i przystąpiliśmy do zajęć warsztatowych. Naszym zadaniem było napisanie konspektu lekcji religii na konkretny temat, odnosząc się do zagadnienia relacji rozumu i wiary. Na zakończenie spotkania głos zabrał ks. Mariusz Czyżewski podsumowując naszą dzisiejszą  pracę.

W imieniu katechetów dziękujemy wydziałowi katechetycznemu za zorganizowanie tego spotkania, które z pewnością przyczyni się do tego, że nasza praca stanie się jeszcze bardziej owocna.

Marta Rybak

        

Data publikacji: 
19.10.2015