Spotkanie katechetów podsumowujące pracę katechetyczną w roku szkolnym 2015/16

Spotkanie katechetów podsumowujące pracę katechetyczną 11 czerwca 2016 r. w Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Na formacje katechetyczną zawsze spotykamy się w soboty na kilka godzin – wówczas wszyscy mamy czas na wymianę doświadczeń, pyszną kawę/herbatę, którą podejmuje nas Ks. Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej - Piotr Pierzchała.

Ostatnie spotkanie w tym roku miało charakter podsumowujący naszą pracę widzianą oczami naszych wizytatorów, do których oprócz Ks. Dyrektora i S. Cecylii należy Ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

Spotkaliśmy się  aby podziękować Panu Bogu za owocną pracę w mijającym roku szkolnym i prosić wspólnie o błogosławieństwo

i szczęśliwe wakacje dla naszych dzieci, młodzieży i rodziców, o co modliliśmy się podczas Eucharystii, koncelebrowanej przez naszych Dyrektorów. Piękne słowo skierował do nas Ks. Mariusz – serdecznie dziękujemy.

Następnym punktem naszego spotkania był wykład ,,Wielkie debaty – katolicy w gotowości”, który wygłosił ks. Dr hab. Jacek Grzybowski prof. UKSW.

Ksiądz Profesor Jacek Grzybowski wyjaśnił, że Kościół

w poszczególnych okresach zmaga się z innymi problemami i my katecheci powinniśmy temu sprostać. Musimy rozpoznawać znaki czasu i  z miłością oraz z ufnością oddawać się służbie Bogu.

Obecnie Kościół katolicki zmaga się z zagadnieniami bioetyczno-antropologicznymi.

Wciąż słyszymy nawet z ust katolików dlaczego?

Dlaczego In-vitro jest niegodziwe?

Dlaczego Kościół jest przeciwko aborcji, antykoncepcji, eutanazji?

Homoseksualizm dobro czy zło?

Dziś uczniowie  pytają katechetów o to, nie jest łatwo zrozumieć młodemu człowiekowi, że jest to herezja antropologiczna jak trafnie określił to stanowisko Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Henryk Hoser – powiedział Ks. profesor  Jacek Grzybowski.

Następnie Ks. Dyrektor Piotr Pierzchała podsumował naszą pracę w mijającym roku szkolnym,  przedstawił ramowy plan pracy na 2016/2017.  

Data publikacji: 
24.06.2016