Wiara szuka zrozumienia - Jak to jest z gimnazjalistami - myśli, średnio tylko, poukładane

Dnia 23. 01. 2016r. odbyło się spotkanie formacyjne katechetów uczących w gimnazjach w ramach projektu ,,Wiara szuka zrozumienia” w sali dawnej Kurii Biskupiej ul. Floriańska 3.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Piotra Pierzchałę i ks. Mariusza Czyżewskiego, który wygłosił dla nas bardzo bogatą w treść homilię.

Po krótkiej przerwie odbył się kolejny etap spotkania, a mianowicie wykład metodyka nauczania religii - p. Grzegorza Diłaniana, który wzbogacił swój wykład dając osobiste świadectwo wiary. Pan Grzegorz rozpoczął od odczytania opowiadania i zachęcił katechetów, do wykonania zadania, które polegało na dopisaniu zakończenia do odczytanego wcześniej opowiadania. To ćwiczenie pokazało nam, że każdy ma inne spojrzenie na świat i na drugiego człowieka. Ćwiczenie to miało na celu wyjaśnić czym jest empatia. Miało nam uświadomić, że czasami musimy spojrzeć przez okno drugiego człowieka. Na tym przykładzie p. Grzegorz zachęcił nas do wyjrzenia przez okno naszych uczniów, ponieważ ich wiara szuka naszego zrozumienia. Podkreślił, że powinniśmy skierować swoje serce i swój wysiłek do ucznia, aby móc lepiej zrozumieć stan w jakim się znajduje, a co za tym idzie zrozumieć ich wiarę. Mamy otworzyć się ku uczniom, bo poznając ich wiem jak wygląda ich codzienne życie. To dopiero pomoże nam zbudować przekaz zgłębiający wiarę. Zachęcał nas do emocjonalnego wyjścia do ucznia, bo fundamentem wiary jest żywe spotkanie z Bogiem. Opierając się na fragmencie Oz 11, 4. ,,Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go”. p. Grzegorz podkreślił potrzebę ludzkiej bliskości, bo doświadczenie wiary tkwi głęboko w człowieku i pomaga w pracy katechetycznej, bo pociąga za sobą ludzi, gdyż mamy uczniów, którzy mają wiedzę, ale brakuje im autentycznej wiary. Takim uczniom powinniśmy dać zrozumienie i spróbować pogłębić ich wiarę. W końcowej części naszego spotkania przypomniał nam poniedziałkową homilię, w której papież Franciszek zachęcił do otwierania serc i rozeznania woli Bożej, bo naszym zadaniem jest otwarcie serca na głos Ducha, aby móc wydobyć to, co jest szczególne dla danej grupy. Mamy otworzyć się na nowości Ducha, a będzie to łatwiejsze, gdy ,,wyjrzymy przez okno” naszych uczniów, czyli będziemy szukać nowych pomysłów docierania do nich, co możemy uczynić, gdy zrozumiemy ich problemy, gdy będziemy mieć świadomość, że doświadczenie spotkania z Bogiem jest pierwsze. Dopiero po spełnieniu tych warunków będziemy w stanie otworzyć serce i rozum na nowości Ducha. Spotkanie zakończyliśmy pracą w grupach. Katecheci w grupach 5- osobowych mieli opracować konspekty katechez w ramach projektu ,, Wiara szuka zrozumienia”.

Ks. Piotr Pierzchała zakończył spotkanie błogosławieństwem.

Elwira Sobólska - katechetka Zespołu Szkół w Józefowie i Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu.

Data publikacji: 
26.01.2016