Wszechmocny i Mądry – lekcja otwarta w Szkole Podstawowej 109 w Warszawie

Wszechmocny i Mądry – lekcja otwarta w Szkole Podstawowej 109 w Warszawie

Dnia 9 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 109 na terenie parafii Wniebowzięcia NMP odbyła się lekcja otwarta. Poprowadziła ją s. Otylia Pierożek w klasie 4b. Obserwatorami byli: dyrekcja, katecheci oraz nauczyciele. Temat katechezy to: „Wszechmocny i Mądry”.

Na katechezie uczniowie mogli wyrazić swoje pragnienia, co by zrobili, gdyby byli wszechmogący poprzez podróż w wyobraźni. Swoje pomysły i naprawdę dobre marzenia pisali na karteczkach i przyczepiali je do plakatu przedstawiającego chłopca ciągnącego ogromny wór. Następnie, z pomocą siostry, dzieci wyjaśniały prawdę o wszechmocy Boga i jej przejawy w świecie. Odbyli szybką podróż po historii zbawienia. Uczniowie w prezentacji multimedialnej odgadywali najważniejsze wydarzenia biblijne od stworzenia świata, poprzez paschę, aż po największy z cudów, czyli zmartwychwstanie. Siostra Otylia prezentowała również dzieciom słynne zdanie z encykliki św. Jana Pawła II „Fides et ratio”, że duch ludzki unosi się do Boga na dwóch skrzydłach, wiary i rozumu (wiedzy). Na koniec katechezy wielką radość uczniom sprawiły dwa żywe stworzenia Boże. Mama jednego z uczniów przyniosła pieska, którego prezentował uczeń oraz siostra przyniosła białego gołębia. Dzieci mogły obrazowo poznać, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które unoszą nas do Pana Boga.

Po lekcji otwartej odbyło się jej omówienie. Obserwatorzy zwracali uwagę na porządek i zdyscyplinowanie uczniów oraz ich dużą wiedzę. Docenili także użycie przez siostrę wielość form przekazu treści.

Paweł Salach

 

 

 

 

 

Data publikacji: 
25.12.2015