Dzień Duszpasterski TOWARZYSZENIE W FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ na UKSW

Ze względu na małą ilość chętnych spotkanie nie odbędzie się.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, UL. Dewajtis 5

zaprasza duszpasterzy, katechetów, animatorów grup parafialnych

18 listopada 2017 roku

na

Dzień Duszpasterski TOWARZYSZENIE W FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Uczestnicy Dnia Duszpasterskiego będą mogli wziąć udział w jednym z trzech warsztatów  poświęconych sprawowaniu sakramentowi pokuty i pojednania, dynamice grup religijnych, tworzeniu i prowadzeniu rekolekcji szkolnych dla dzieci.  Otrzymają oni zaświadczenia o podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych.

Szczegółowy program i informacje  o rejestracji:

10.00 – Wykład wprowadzający ukazujący założenia programu duszpasterskiego 2017/2018 Duch który umacnia miłość (ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski) aula Jana Pawła II

10.45 – przerwa kawowa

11.00-13.00 – warsztaty cz. I

1. Sakrament pokuty i pojednania: prowadzenie – ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, katechetyk i psycholog.

Celem warsztatu jest lepsze poznanie i zrozumienie sytuacji moralno-psychologicznej grzesznika oraz sposobów oddziaływania na niego

Tematyka szczegółowa: poznawanie sytuacji grzesznika w perspektywie sumienia, mechanizmów obronnych, środowiska życia, działania umysłu jako przestrzeni „myśli namiętnych” oraz szukanie sposobów podnoszenia jakości praktyki sakramentalnej (liturgicznej) i duszpasterskiej.

Metoda: aktywna współpraca w tworzeniu modelu duszpasterskiej pracy z grzesznikiem.

2. Dynamika grup religijnych: prowadzenie – dr Błażej Szostek, teolog pastoralista i psycholog.

Celem warsztatu jest poznanie i zrozumienie procesu grupowego w sytuacji tworzenia i funkcjonowania grupy, szczególnie grup religijnych.

Tematyka szczegółowa: specyfika grupy religijnej; lider w grupie; role w grupie; potencjalne narzędzia w pracy grupowej.

Metoda: wykład kierowany ukazujący specyfikę procesu grupowego, praca w mniejszych zespołach.

3. Rekolekcje szkolne dla dzieci: prowadzenie – s. Otylia Pierożek CSS, metodyk katechetyczny, doświadczony praktyk - przeprowadziła 20 serii rekolekcji; ks. dr Krzysztof Filipowicz – liturgista.

Celem warsztatu jest ukazanie możliwości aktywnego zaangażowania dzieci i młodzieży w rekolekcjach szkolnych; zostaną wzięte pod uwagę wszystkie etapy edukacyjne; zostanie pokazane zaangażowanie na poszczególnych etapach w szkole.

Tematyka szczegółowa: prezentacja rekolekcji szkolnych przeprowadzonych metodami aktywizującymi, prezentacja warsztatu pracy i pomocy.

Metoda: praca na forum, elementy wykładu, praca w małych zespołach - tworzenie projektu rekolekcji szkolnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych na temat roku duszpasterskiego w korelacji z przedmiotami szkolnymi.

13.00-14.00 – obiad

14.00-16.00 – warsztaty – c.d. (tak jak w części I)

Prosimy osoby pragnące wziąć udział w Dniu Duszpasterskim o zarejestrowanie się do 9 listopada drogą internetową pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGrVv5d8EbjJGPpj46caAJTqcC6DOaVLdYku-gEK0T4EOFcQ/viewform?usp=sf_link. Po tym dniu zostanie im przesłany meil z numerem konta, na które prześlą wpłatę. Koszt udziału w warsztatach będzie wynosił od 30 zł do 50 zł – jest to uwarunkowane ilością osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w dniu duszpasterskim.  

 

Data wydarzenia: 
18.11.2017 - Od 10:00 do 18:00
ZałącznikWielkość
Plik Dzień Duszpasterski 18 XI (1).docx15.03 KB