Konsultacje zbiorowe: „Awans zawodowy - zakończenie stażu”

Serdecznie zapraszamy na konsultacje zbiorowe: „Awans zawodowy - zakończenie stażu”.
Czas: 24 maja 2016 r. w godz. 15:00-18:00
Miejsce: Gimnazjum Nr 123, ul. Strumykowa 21 (Białołęka), sala 118 na I piętrze.
Adresaci: Wszyscy nauczyciele (niezależnie o stopnia awansu zawodowego)
Cel: 1. Zapoznanie z procedurami dotyczącymi zakończenia awansu zawodowego na poszczególne stopnie. 2. Jak ułożyć teczkę awansu zawodowego?
Prowadząca konsultacje: Konsultacje poprowadzi Pani dr Beata Zielińska, metodyk nauczania religii i czynna zawodowo katechetka.
Zgłoszenia przyjmuje: Grzegorz Diłanian - metodyk religii z naszej diecezji.
Nauczyciele szkół warszawskich mają obowiązek zarejestrować się:  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Awans-zawodowy-zakonczenie-stazu2505
Nauczyciele szkół spoza terenu Warszawy mogą wziąć udział w konsultacjach tylko po wcześniejszym kontakcie mejlowym: grzegorz.dilanian@wcies.edu.pl
Data wydarzenia: 
24.05.2016 - Od 15:00 do 18:00