Kurs doskonalący „Religie w dialogu"

Serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący (16 godz. dydaktycznych) zatytułowany „Religie w dialogu”.
 
Czas: spotkanie 1 „Hinduizm" - 27 września 2018 r. godz. 16:00-19:00
  spotkanie 2 „Buddyzm" - 18 październik 2018 r. godz. 16:00-19:00
  spotkanie 3 „Judaizm" - 15 listopada 2018 r. godz. 16:00-19:00
  spotkanie 1 „Islam" - 13 grudnia 2018 r. godz. 16:00-19:00
 
Warunki zaliczenia: 75% obecności na szkoleniu (możliwa jedna nieobecność) 
Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4)
Adresaci: Nauczyciele SP (klasy IV-VII) oraz szkół ponadpodstawowych.
Cel: Nauczyciel... 

- zna podstawowe informacje o historii i doktrynach religii niechrześcijańskich; 
- rozumie podstawowe różnice między najważniejszymi systemami religijnymi; 
- wychowuje do postawy otwartości i szacunku wobec wyznawców różnych religii; 
- promuje kulturę dialogu międzyreligijnego.

Prowadzący szkolenie: ks. dr Sławomir Szczepaniak (wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Zgłoszenia przyjmuje: Grzegorz Diłanian - metodyk religii z naszej diecezji.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Religie-w-dialogu
UWAGA!!! Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół warszawskich. Nauczyciele spoza terenu Warszawy, aby wziąć udział w szkoleniu proszeni są o wcześniejszy kontakt z p. Grzegorzem Diłanianem - 509058665
Data wydarzenia: 
27.09.2018 - Od 16:00 do 19:00