Odprawy Katechetyczne 2019/20

Czcigodni
Księża Proboszczowie, Wikariusze,
Siostry zakonne i Katecheci świeccy,

Wielebnych Księży Proboszczów, Katechetów duchownych, zakonnych i świeckich zapraszamy 30 lub 31 sierpnia na obowiązkową odprawę katechetyczną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.

Spotkanie będzie miało miejsce w Katedrze - rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 9.30 (kapłani, którzy chcą dołączyć do koncelebry proszeni są o zabranie alby, paska i białej stuły).

 

W programie:

  • słowo Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.
  • wykład: brat Tadeusz Ruciński ze Zgromadzenia Braci Szkolnych
  • wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pani Aurelii Michałowskiej.
  • nowości wynikające z prawa oświatowego.
  • informacje Wydziału Nauki Katolickiej na rok szkolny 2019/20.
  • zagadnienia duszpasterskie w nowym roku szkolnym – Synod Młodzieży.
  • błogosławieństwo na nowy rok pracy.

Prosimy o punktualne przybycie i zarezerwowanie ok. 3 godzin. Szczegółowy plan spotkania podamy w drugiej połowie sierpnia.

Pomoce katechetyczne i podręczniki będą dostępne w auli kurialnej.

Wydział Nauki Katolickiej

Data wydarzenia: 
31.08.2019 - Od 09:30 do 13:00