Wykład „Człowiek jako istota odpowiedzialna za środowisko naturalne. Inspiracje z nauczania papieża Franciszka” - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na wykład zatytułowany „Człowiek jako istota odpowiedzialna za środowisko naturalne. Inspiracje z nauczania papieża Franciszka”.

Czas: 20 lutego 2018 r. w godz. 16:00-19:00

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4

Adresaci: Nauczyciele religii, etyki i filozofii oraz wszyscy zainteresowani poznaniem nauczania papieskiego odnośnie etyki środowiskowej

Cel: Nauczyciel wychowuje do postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zapoznanie z najważniejszymi wskazaniami encykliki Franciszka "Laudato si". Wskazanie konkretnych treści i metod dydaktycznych, które można podjąć na lekcjach religii, etyki czy filozofii.

Prowadzący warsztaty: dr Anita Ganowicz Bączyk (adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej); 

Zgłoszenia przyjmuje: Grzegorz Diłanian - metodyk religii z naszej diecezji.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Czlowiek-jako-istota-odpowiedzialna-za-srodowisko-naturalne-Inspiracje-z-nauczania-papieza-Franciszka

UWAGA!!! Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół warszawskich.

Data wydarzenia: 
20.02.2018 - Od 16:00 do 19:00