1050. rocznica Chrztu Polski - Jak Świętują w Stryjkach

W tym roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski. W związku z tym uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem swoich wychowawców zorganizowali cykl wystaw opowiadających o tym doniosłym wydarzeniu.

Wystawy  nawiązują do tematyki wydarzeń z 966 roku i zawierają:

- list papieża Franciszka w związku z obchodami 1050 - lecia chrztu Polski skierowany do Polaków;
- opis przyjęcia chrztu przez Mieszka I przez kronikarzy:  Galla Anonima, Wincentego Kadłubka oraz Thietmara z Merseburga.

- rybę – symbol pierwszych chrześcijan - klasa 0 i klasa 1

- portrety Mieszka I i Dobrawy -  klasa 2

- historię świętego Wojciecha -   klasa 3

- makietę grodu Mieszka I w czasach przyjęcia chrztu -  klasa 4

- makiety kościołów naszej parafii -  klasa 5

- opisy najstarszych katedr w Europie -  klasa 6

- opisy najstarszych katedr w Polsce- Gniezno, Poznań, Płock, Kraków – Wawel; klasa I gimn.

- życiorysy Świętych  patronów Europy -  klasa II gimn.

- opisy najstarszych zabytków kultury chrześcijańskiej w Polsce - klasa III gimn.

- plakaty okolicznościowe z hasłem „Gdzie chrzest tam nadzieja”

- opis okoliczności przyjęcia chrztu, proces chrystianizacji i jego znaczenie dla państwa Polan jak i współcześnie; 

 

Klasa 4 pod kierunkiem nauczyciela religii oraz z nieocenioną pomocą pana konserwatora M. Kura, wykonała makietę grodu Mieszka I. Zadanie to zajęło uczniom około dwóch miesięcy            i miało na celu  pobudzenie wyobraźni wszystkich oglądających tak uczniów, rodziców, nauczycieli  i gości  w jakich okolicznościach Książe Mieszko przyjmował chrzest.

Mamy nadzieję, że wystawa przygotowana przez naszych uczniów pozwoli na „przeniesienie się w czasy Polski, w czasy księcia Mieszka I i początków naszej państwowości.

„Najważniejsze dla powstania tego narodu, z punktu widzenia etnicznego, jest chyba zespolenie dwóch wielkich plemion: Polan na północy, a na południu Wiślan. Nie były one jednak wyłącznym tworzywem narodu polskiego. Tworzywo to stanowiły również takie plemiona jak Ślężanie, Pomorzanie czy Mazowszanie. Od momentu chrztu plemiona te zaczynają bytować jako naród polski”. (…)

„Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.”

Jan Paweł II

Zachęcamy wszystkich uczniów oraz rodziców do oglądania wystawy a przez to radości z faktu, że jesteśmy chrześcijanami.

 

 

 

 

Data publikacji: 
18.10.2016