Dekanalny konkurs Miłość Boża w Piśmie Świętym

We wtorek, 12 kwietnia,  w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach, przy ul. Pomnikowej 21, odbył się finał dekanalnego konkursu Miłość Boża w Piśmie Świętym. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie zapoznać się z fragmentami księgi Rodzaju, Wyjścia i Ewangelią św. Marka. Była to już III edycja dekanalnego konkursu, którego celem jest propagowanie wśród uczniów czytania Pisma Św. oraz związana z konkursem integracja lokalnego środowiska zarówno uczniów jak i katechetów, pasjonatów nauczania religii w szkołach.  

W konkursie wzięli udział uczniowie piątych klas szkół podstawowych z Marek, Zielonki i Ząbek. Na finał do SP nr 3 w Markach przybyli uczniowie, którzy w swoich szkołach rozwiązali test i zajęli pierwsze trzy miejsca. Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie wymagającego testu. Kiedy komisja, złożona z nauczycieli religii, sprawdzała prace młodzi goście mogli oglądać film, mieli okazję do rozmowy  i poczęstunku.

Fundatorem nagród był obecny podczas finału konkursu ks. dziekan Andrzej Kopczyński, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.

Data publikacji: 
20.04.2016